ตำแหน่งงานว่าง

 

ธุรการ 2 ตำแหน่ง

- วุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้

* เงินเดือนตามวุฒิ + ประสบการณ์  + สวัสดิการ

พนักงานขับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง

- วุฒิ  ม.3 ขึ้นไป

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

- รู้จักเส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดี

* เงินเดือน 12,000 บาท + ประสบการณ์ + สวัสดิการ

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด

เลขที่ 555 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-887-4114