ผู้บริหาร บจก.เอเชียวาณิช ห่วงใยประชาชนชาวทวีวัฒนา ที่ประสบความเดือดร้อน จากการตกเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในฐานะเพื่อนบ้านและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน...

18 ม.ค. 2564

 

มอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ให้บุคลากรโรงเรียนคลองต้นไทร”

ประธานที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษามอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ทุนประกันรวม 10,450,000 บาท ให้แก่ครูและบุคลากรสถานศึกษาโรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ... 

 

4 เม.ย. 2563

 

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาปฐมวัยถวายเป็นพระราชกุศล “วันแม่แห่งชาติ”

พล.อ.วลิต โรจนภักดี อดีต รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา มอบหนังสือเสริมประสบการณ์ปฐมวัยถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม่แห่งชาติ 2561 ... 

 

4 ส.ค. 2561 

เติมเต็มศักยภาพการศึกษา Thailand 4.0 อบรมครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

มานิต เตชะอภิโชค อดีตรองปลัดกรุงเทพฯ พร้อม อิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บ.เอเชียวาณิช ร่วมเปิดโครงการอบรมครูปฐมวัยก้าวไกล Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย... 

 

12 พ.ค. 2561 

พล.ม.2 รอ.มอบเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพฯ เชิดชูเกียรติข้าราชการผู้บริหารเอกชนทำประโยชน์แก่ราชการ

นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด กล่าวในฐานะผู้นำองค์กรภาคเอกชน ที่ได้เข้ารับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพฯ ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง... 

 

27 มี.ค. 2561 

ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เปิดศูนย์หนังสือชุมชนท่าพระ แหล่งคลังปัญญาชุมชน

นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ บริจาคหนังสือสื่อการเรียนรู้ให้ศูนย์หนังสือชุมชนวัดท่าพระ กล่าวว่า การเปิดบ้านหนังสือให้แก่ชุมชนวัดท่าพระ ถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่ต้องการค้นคว้าใฝ่หาความรู้ทั้งทางวิชาการและสันทนาการ...  

 

27 กุมภาพันธ์ 2561